Hij is een Gentse volksvertegenwoordiger, uitkomend voor de socialistische partij Vooruit. Joris Vandenbroucke is als politicus vaak terug te vinden in de Kamer en volgt dus de actualiteit op de voet. Net als ons zag hij de laatste maand hoe slachtoffers lijden onder de overstromingen in Wallonië en de daardoor toegebrachte schade. Tevens bekijkt Vandenbroucke dagelijks met een klein hartje de vaccinatiecijfers in onze hoofdstad, Brussel, die serieus moeten onderdoen tegenover Vlaanderen. En alsof dat nog niet genoeg was, ontstond er afgelopen week ook heel wat commotie rond de openbare omroep, waar een journalist én TV-gezicht zich ongepast uitliet over onze Belgische basketbalvrouwen. Heel wat onderwerpen om het met Joris Vandenbroucke over te hebben dus. Samen met hem blikken we terug op wat een zeer bewogen periode geweest is voor menig Belg.


OVERSTROMINGEN WALLONIË

Heeft de ramp in Wallonië u bang gemaakt voor de toekomst?

Joris Vandenbroucke: “Ik ben al veel langer overtuigd dat we op een enorm probleem afstevenen wat betreft klimaatverandering. Het is verschrikkelijk wat er in Wallonië heeft plaatsgevonden. Het zal niet de laatste keer zijn dat zoiets gebeurt. Dat heeft het klimaatrapport van de Verenigde Naties, dat de voorbije week is gepubliceerd, wel duidelijk gemaakt.”

Het Rode Kruis had geruime tijd nodig om alles te coördineren. Moet er een grootschalige innovatie plaatsvinden bij het Rode Kruis om beter voorbereid te zijn op zulke rampen?

Joris Vandenbroucke: “Ik heb de afgelopen dagen verscheidene analyses gelezen over hoe de hulpverlening tot stand is gekomen. Het is dan ook zonneklaar dat we op geen enkel niveau gereed waren voor een ramp met dergelijke omvang. Er is blind bespaard op manschappen en middelen bij de Civiele Bescherming. Jan Jambon heeft het aantal kazernes teruggeschroefd van 6 tot 2. Men heeft ook bij Defensie bespaard. Er ligt dus een zeer grote verantwoordelijkheid bij politici die de afgelopen jaren instonden voor alles omtrent Defensie en Civiele Bescherming.”

Dan is er nog de verwarring rond wie wat voor haar rekening diende te nemen…

Joris Vandenbroucke: “Klopt. Onduidelijkheid rond welk niveau wat moest aanpakken. Federaal, provinciaal, lokaal… Men kon er niet aan uit! Dat heeft ervoor gezorgd dat die samenwerking niet optimaal verliep. Dat moet grondig herbekeken worden. De Vivaldi-regering heeft de ambitie om ons land institutioneel te hervormen en efficiënter te maken.”

België had klaar moeten zijn voor een ramp als deze?

Joris Vandenbroucke: “Ja, de bevolking beschermen is een kerntaak van de overheid. We betalen in dit land genoeg belastingen om erop te mogen rekenen dat op zulke ramp snel en professioneel wordt gereageerd. Daartoe lijken we vandaag niet in staat te zijn. Ter verduidelijking: alle hulde aan de hulpverleners die ter plaatse zijn geweest! Maar we mogen niet ontkennen dat het niet snel genoeg is gegaan. Hier moeten we in de toekomst wél op voorbereid zijn.”

Hier moeten we in de toekomst wél op voorbereid zijn.

Joris Vandenbroucke over de overstromingen in Wallonië


VACCINATIEGRAAD BRUSSEL

Afgelopen week werd het vaccinatiecentrum aan de Heizel definitief gesloten. En dat ondanks de lage vaccinatiegraad in Brussel. Wat vindt u daarvan?

Joris Vandenbroucke: “Ik maak me daar toch wel zorgen om. Het Brussels Gewest en het lokale bestuur zijn zich ongetwijfeld bewust over de problemen rond vaccinatie in hun stad. Men kiest er nu voor een aanpak die afstapt van grote centra en men zal nu rondtrekken met de zogeheten vaccinatiebus. Ik hoop dat deze aanpak aanslaat en dat die zal leiden tot een hoger vaccinatiecijfer.”

Moet er in Brussel via meer vreemde talen worden gecommuniceerd om extra volk te bereiken in alle hoeken van de samenleving?

Joris Vandenbroucke: “Het is in ieders belang dat zoveel mogelijk mensen worden gevaccineerd. Enkel zo bereiken we die groepsimmuniteit. Ik vind dat het dus geen taboe mag zijn om in andere talen te communiceren zodat iedereen bereikt wordt.”

Heeft u een verklaring voor dat immense vaccinatieverschil tussen Vlaanderen en Brussel?

Joris Vandenbroucke: “Brussel is een kosmopolitische stad met veel verschillende gemeenschappen. Ik kan me voorstellen dat het niet gemakkelijk is om alle mensen even snel te bereiken met zulke campagnes als in Vlaanderen. Toch zou dat geen excuus mogen zijn, ook Brussel moet spoedig naar die hoge vaccinatiegraad. Iedereen moet gevaccineerd worden, pas dan zijn we allemaal beschermd.”

Vandenbroucke is geboren in Borgloon, maar is voornamelijk actief in Gent.


UITSPRAKEN EDDY DEMAREZ

Ook u heeft de heisa rond de astrante uitspraken van Eddy Demarez meegekregen. Wat zijn uw gedachten hierbij?

Joris Vandenbroucke: “Ik vind het ronduit schandalig dat een journalist zich op dergelijke manier uitlaat over geaardheid en uiterlijk. Dat een journalist met zulke staat van dienst zoiets doet in functie, maakt het enkel pijnlijker. Dit is onaanvaardbaar, punt.”

Welke sanctie moet er volgens u komen?

Joris Vandenbroucke: “Ik begrijp de vraag tot ontslag vanwege de Belgian Cats en de basketbalfederatie. Het zou alleszins niet evident zijn als die man zomaar terug aan de slag zou kunnen als sportjournalist! Laat staan als schermgezicht. Dit is een zaak voor de VRT. Naar mijn mening mag Eddy Demarez niet zomaar terug op het scherm verschijnen.”

Naar mijn mening mag Eddy Demarez niet zomaar terug op het scherm verschijnen.

Joris Vandenbroucke over de zaak Demarez.

Het is wel pijnlijk dat dit net bij de openbare omroep plaatsvindt. Zij die zo vaak pleiten voor gendergelijkheid en nadrukkelijk tegen alle homofobie zijn en andere…

Joris Vandenbroucke: “Het is verschrikkelijk pijnlijk, absoluut. Mocht het elders gebeurd zijn, was dat niet anders. Het is totaal onaanvaardbaar en het druist regelrecht in tegen de principes die ook in de beheersovereenkomst van de openbare omroep staan.”

Bedankt, meneer Vandenbroucke.

Mauro Pauwels, 18/08/2021

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *